Nicolas Hauwaerts

Is Ashwagandha veilig of niet?

Precies een week geleden werd de wereld van de voedingssupplementen een beetje op zijn kop gezet door het nieuws die in de media is gekomen omtrent het kruid Ashwagandha. Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en
milieu maakte bekend op 5 maart dat ze het gebruik van producten met de kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha afraden.

In opdracht van het Ministerie van Gezondheid, moest het Rijksinstituut de mogelijke risico’s van deze kruiden onderzoeken, waaruit Ashwagandha nu, als potentieel gevaarlijk gezien wordt. Het is echter belangrijk om aan de bevolking de juiste en volledige informatie te geven omtrent dit onderzoek en daarom gaan wij er in deze blog dieper op in.


Het Gezondheidsinstituut adviseert tegen het gebruik van producten die de bovengenoemde kruiden bevatten. In het artikel van de RIVM met betrekking op Ashwagandha staat: “Er is weinig wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar de schadelijke effecten van Ashwagandha. Wel hebben artsen zowel uit Nederland als andere landen vergiftigingen gemeld bij mensen die deze supplementen hadden ingenomen. Het ging in die gevallen onder meer om schadelijke effecten in de lever.”

Reactie op het nieuwsbericht van RIVM

De Brancheorganisatie (NPN), vertegenwoordiger van supplementenfabrikanten, grondstofleveranciers, en
distributeurs van voedingssupplementen, streeft ernaar consumenten van betrouwbare, wetenschappelijk
onderbouwde informatie te voorzien over veilig supplementgebruik
. Na de aankondiging van het
Gezondheidsinstituut en de daaropvolgende media-aandacht, publiceerde de organisatie een verklaring over de
veiligheid omtrent Ashwagandha:

“Ashwagandha is over het algemeen een veilig kruid en wordt veel gebruikt in supplementen met een lange
geschiedenis van veiligheid. Desondanks  is het wel belangrijk alert te zijn bij gebruik van Ashwagandha in
combinatie met schildkliermedicijnen en antidepressiva. Gebruik het daarnaast ook niet tijdens zwangerschap of
borstvoeding door gebrek aan veiligheidsgegevens. Zeldzame gevallen van leverproblemen zijn gemeld tijdens het gebruik van Ashwagandha, hoewel een wetenschappelijk verband met het effect op de lever nog niet is
vastgesteld. Het is onduidelijk of deze gevallen rechtstreeks gerelateerd zijn aan Ashwagandha of aan andere
factoren zoals medicijngebruik of ziekte. Mogelijk gaat het op dit moment om een zeldzame overgevoeligheid voor Ashwagandha die in zeer zeldzame situaties voorkomt. Voor de meeste mensen is het echter veilig in gebruik.”

In het nieuwsbericht van de RIVM wordt vooral gesproken over het effect dat Ashwagandha zou hebben op de lever. Hoewel een direct wetenschappelijk verband tussen Ashwagandha en levereffecten niet vastgesteld is. Onzekerheid blijft of deze problemen direct door Ashwagandha veroorzaakt werden of door andere factoren zoals het gebruik van medicijnen of bestaande medische aandoeningen. Een mogelijke oorzaak kan overgevoeligheid voor Ashwagandha zijn, hoewel dit zelden voorkomt.

Het bijwerkingencentrum Lareb heeft in 23 jaar tijd slechts vier meldingen ontvangen, wat suggereert dat
Ashwagandha over het algemeen veilig is buiten specifieke risicofactoren om. Volgens de NPN is Ashwagandha veilig in de aanbevolen doseringen, ondanks meldingen van mogelijke leverschade. Het aantal gerapporteerde bijwerkingen is minimaal, en de organisatie vindt dat er niet actief gewaarschuwd hoeft te worden zonder stevige
wetenschappelijke basis.

De aanbevolen doseringen Ashwagandha zijn veilig

Ashwagandha wordt als veilig beschouwd in de aanbevolen doseringen en bij langdurig gebruik, hoewel het gebruik tijdens zwangerschap wordt afgeraden bij gebrek aan klinisch onderzoek. Bij mensen met lever- of schildklierproblemen en die hiervoor (hormonale) medicijnen nemen, is het raadzaam om met een arts te overleggen over het eventueel gebruik van Ashwagandha. 

In andere EU-landen wordt Ashwagandha erkend als veilig voor gebruik in voedingssupplementen, gebaseerd op
wetenschappelijke beoordelingen die geen significant gezondheidsrisico aantonen. Ashwagandha staat op de lijst van van stoffen die als veilig worden beschouwd voor gebruik in voedingssupplementen of als ingrediënt in voedingsmiddelen binnen de Europese Unie. De teken dat Ashwagandha op deze lijst staat, geeft aan dat wetenschappelijk onderzoek en beoordelingen hebben aangetoond dat er geen significante gezondheidsrisico’s ten gevolge van
Ashwagandha optreden bij gebruik van de aanbevolen doseringen.

Het Gezondheidsinstituut waarschuwt specifiek voor Huperzia serrata en Tabernanthe iboga, die niet in de Novel Food Database staan. Voedingsstoffen die in deze lijst zijn opgenomen worden gezien als nieuwe voedingsstoffen en moeten voor ze op de markt komen, aan bepaalde goedkeuringsprocedures voldoen. Dankzij deze procedures wordt de veiligheid van deze nieuwe voedingsstoffen gegarandeerd voor ze beschikbaar komen op de openbare markt naar consumenten toe.

Het is belangrijk dat voedingssupplementen de gezondheid ondersteunen en niet worden gebruikt voor
geestverruimende doeleinden, zoals Tabernanthe iboga of het genezen van medische aandoeningen. Het andere kruid Huperzia serrata kan voorkomen in supplementen, maar er zijn aanwijzingen dat er in sommige gevallen acute bijwerkingen kunnen optreden. Hierdoor zijn Huperzia serrata en Tabernanthe iboga niet geschikt als
voedingssupplementen of als ingrediënten van voedingssupplementen. Daarbij is het van belang je te waarschuwen dat de in de media vermelde sterfgevallen betrekking hebben op Tabernanthe iboga. 

Foodie’s Ultimate Ashwagandha

Foodie gebruikt nu en in de toekomst geen van beide bovenvermelde kruiden die niet geschikt zijn als
voedingssupplement. Foodie staat in voor kwalitatieve ingrediënten en supplementen afkomstig uit de beste
extracten die beschikbaar zijn. Daarom hebben wij voor onze Ultimate Ashwagandha ook gekozen voor het
KSM-66®-extract. 

Dit extract van Ashwagandha is het meest wetenschappelijk onderbouwde en het meest pure op de markt. Het
gebruikt enkel de wortels van de Ashwagandha plant en niet de blaadjes van de plant.

KSM-66® is beoordeeld in 24 “Gouden Standaard” klinische onderzoeken en werd hierbij als veilig beschouwd. Het werkt samen met vooraanstaande academische en onderzoeksinstituten en alle klinische studies volgen de gouden standaarden voor bewijsvoering: gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde ontwerpen.

Conclusie

De wetgeving beschermt consumenten door strikte normen voor productie en etikettering van
voedingssupplementen te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om supplementen van
betrouwbare bronnen te kiezen. Daarom heeft Foodie voor KSM-66® gekozen.

Samengevat is het gebruik van het kruid Ashwagandha in voedingssupplementen veilig in aanbevolen doseringen, ook bij langdurig gebruik. De Europese en Nederlandse wetgeving stellen hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van voedingssupplementen en Ashwagandha wordt over het algemeen als veilig beschouwd, hoewel zeldzame
gevallen van overgevoeligheid kunnen voorkomen.

Maar als je nog met vragen zit, kan je altijd terecht bij ons via de mail. Stuur ons een berichtje naar hallo@foodie.nl en we beantwoorden je vraag zo goed en uitgebreid mogelijk.

Bedankt voor het lezen, 
Gezonde groeten,
Team Foodie

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00